Pierwiastki oraz mikroelementy w odżywkach dla roslin

2017-05-29
Pierwiastki oraz mikroelementy w odżywkach dla roslin

Istotne pierwiastki potrzebne roślinom do prawidłowego wzrostu

Jakie pierwiastki znajdują się w oferowanych przez nas pożywkach i za co są odpowiedzialne?

pierwiastki dla roślin
Aby rośliny rosły i rozwijały się prawidłowo, muszą otrzymywać niezbędne składniki odżywcze, które powszechnie określane są mianem makroelementów . Zalicza się do nich azot, fosfor, potas, magnez, wapń, siarkę oraz węgiel w postaci organicznej. Przyjrzyjmy im się nieco bliżej.

Azot – związki azotu

Jest to pierwiastek bez wątpienia dla roślin najważniejsze. Zdecydowana większość azotu jest konwertowana do aminokwasów, a potem do białek. Na ogół azot dostarczamy roślinom w postaci jonów azotanowych oraz amonowych. Trzeba jednak pamiętać, że wysokie stężenie jonów amonowych może odbijać się negatywnie na tkankach roślinnych. Ich absorpcja przez roślinę sprawia, że dochodzi do zakwaszenia podłożona. Dlatego sięganie po nie jako jedyne źródło azotu wiąże się z koniecznością stabilizacji pH pożywki.

Potas – związki potasu

To niezwykle ważny dla rośliny jon mający ładunek dodatni. Trzeba jednak pamiętać, że zapotrzebowanie na potas jest bardzo różne i zależy od gatunku rośliny, z jakim mamy do czynienia.

Fosfor – związki fosforu

To integralna część kwasów nukleinowych oraz innych związków o charakterze strukturalnym. Dodaje się go w postaci soli amonowych, sodowych bądź potasowych. Należy pamiętać, że za wysokie stężenie fosforu może skutkować wytrącaniem się składników podłoża w postaci fosforanów o charakterze nierozpuszczalnym.

Wapń – związki wapnia

Wapń zaliczany jest do kofaktorów, czyli związków chemicznych, które niezbędne są enzymom do tego, aby katalizowały konkretne reakcje chemiczne. Odgrywa on ogromną rolę w syntezie ściany komórkowej. Niedobór tego pierwiastka może skutkować martwicą wierzchołków pędów w roślinach.

Magnez – związki magnezu

Ogrywa istotną rolę w funkcjonowaniu enzymów. Stanowi również integralną część cząsteczek chlorofilu. Na ogól dodawany jest w postaci siarczanu magnezu. Jego stężenie zbliżone jest do stężenia wapnia.

Siarka – związki siarki

Siarka stanowi część kilku aminokwasów. Pełni istotną rolę w strukturze białka.
Mikroelementy w pożywkach – nawozach Są potrzebne w ilościach śladowych. Odgrywają szereg rozmaitych funkcji. Zalicza się do nich mangan, jod, miedź, molibden, bor, żelazo, kobalt oraz cynk Żelazo – związki żelaza Jest to pierwiastek niezbędny do tego, aby dochodziło do syntezy chlorofilu. Odgrywa również istotną rolę w reakcjach zarówno utleniania, jak i redukcji. Tworzy związki o charakterze nierozpuszczalnych, które w hodowli płynnej widoczne są jako osad.

Mangan

To pierwiastek wymagany do prawidłowego przebiegu reakcji enzymatycznych. Szczególną rolę odgrywa w procesach oddychania oraz fotosyntezy. Najczęściej dodawany jest w postaci siarczanu manganu.

Cynk

To kolejny pierwiastek, który jest potrzebny do tego, aby aktywność enzymatyczna mogła zachodzić we właściwy sposób. Dodaje się go do podłoża w stężeniu podobnym do tego, w jakim dodawany jest mangan. Najczęściej spotykaną formą, w jakiej stosuje się cynk jest jego siarczan.

Bor

To ważny pierwiastek, który zaangażowany jest w syntezę ligniny oraz metabolizm kwasów fenolowych. Najczęściej dostarczany jest pod postacią kwasu borowego. Kiedy pierwiastka tego jest zbyt mało, dochodzi do martwicy wierzchołka pędu.

Miedź

To pierwiastek pełniący istotną rolę w reakcjach enzymatycznych. Uczestniczy między innymi w cyklu oksydazy cytochromowej. Miedź dodaje się pod postacią siarczanu magnezu, zachowując jej naprawdę niskie stężenia. Jeśli jej koncentracja jest zbyt duża, może wykazywać działanie toksyczne.

Molibden

To pierwiastek uczestniczący w przemianie azotanu do amonu.

Kobalt

Pierwiastek ten często jest traktowany jako mało istotny w fizjologii roślin. Trzeba jednak pamiętać, że powszechnie stosowany jest w podłożach hodowlanych. Dostarcza się go w niskich stężeniach. Podobnie jak w przypadku miedzi zbyt wysokie stężenie może być toksyczne.

Jod

Stwierdzono, że także ten pierwiastek nie jest zbyt istotnym składnikiem. Mimo to powszechnie dodawany jest do pożywek. Zauważono bowiem, że korzystnie wpływa na wzrost korzeni.
Pokaż więcej wpisów z Maj 2017
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Korzystanie z serwisu internetowego "GROWTENT" oznacza akceptację regulaminu. Użytkownik oświadcza, że każdy zamówiony za pośrednictwem serwisu towar (produkt), wykorzystywał będzie wyłącznie do celów zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
Akceptuje
pixel