Bufory do kalibracji ph - odczyny kalibracyjne

( ilość produktów: 17 )

Czym są bufory PH

Bufor jest roztworem wodnym zawierającym słaby kwas i jego sprzężony kwas lub słabą zasadę i sprzężony kwas. pH buforu zmienia się bardzo niewiele, gdy dodaje się do niego niewielką ilość mocnego kwasu lub zasady. Służy do zapobiegania zmianom pH roztworu, niezależnie od substancji rozpuszczonej. Roztwory buforowe służą do utrzymywania prawie stałej wartości pH.

Lista buforow PH

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel